menu menu

Řešení

menu
langMenu
iTutor je jedinečná softwarová platforma, řešící veškeré potřeby vzdělávání, spolupráce a řízení lidských zdrojů.

Inteligentní řízení lidských zdrojů

Moduly LMS iTutor
Platforma iTutor integruje řídící systém vzdělávání (LMS), nástroje pro řízení výkonu a talentu a nástroje pro spolupráci. iTutor implementuje nejnovější trendy e-learningu, interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, sociální spolupráci, gamifikaci, nástroje po nábor, rozvoj a rozpoznávání talentů, a prostředky pro měření a ohodnocení výkonu lidského kapitálu. iTutor umožní vašim zaměstnancům, partnerům, studentům či zákazníkům profesně růst a dělat svoji práci lépe.
Modulární architektura iTutor umožňuje postupně integrovat jednotlivé funkčnosti dle toho, jak roste vaše organizace.
Platformu iTutor můžete využívat v cloudu, či jako in-house řešení instalované ve vaší infrastruktuře.

Služby

Integrace
Propojíme náš software s vašimi systémy, upravíme jeho funkčnost či vzhled dle vašich konkrétních potřeb
Best practices
Pomůžeme vám naplnit naše řešení vzdělávacím obsahem a aplikovat nové formy vzdělávání, spolupráce a řízení lidského kapitálu ve vaší organizaci.
Podpora
Poskytneme vám veškeré služby potřebné pro dlouhodobý a úspěšný provoz řešení.
S naším řešením budou Vaši spolupracovníci chytřejší, produktivnější, spokojenější a lepší ve své práci a Vaše organizace bude lépe dosahovat svých cílů.

Proč zvolit naše řešení

1
jednotná platforma a služby řešící všechny potřeby Human Resource Management
2
modulární řešení rostoucí s potřebami vaší organizace
3
otevřené řešení integrující produkty třetích stran
4
provoz v cloud či in-house
5
jsme výrobci platformy a proto rychle a flexibilně řešení upravíme dle vašich požadavků
6
spolehlivé řešení se stovkami spokojených zákazníků, více jak ½ milionu studentů systém denně používá
7
zkušenosti s globálními projekty, implementovali jsme naše řešení v řadě zemí Evropy
8
tradice a spolehlivost - působíme na trhu již od roku 1994
9
více jak 50% příjmů reinvestujeme do rozvoje systému, kontinuálně v řešení přinášíme nové trendy v řízení lidských zdrojů a inspiraci pro vaší organizaci
10
a hlavně nás naše práce baví. A proto věříme, že i našim zákazníkům dávíme řešení, které jim přináší výsledky a baví je používat

Společnost Kontis nám nabídla nejen produkty, které jsme na trhu hledali, ale i výborné služby při implementaci celého systému včetně návazného servisu. Zavedením LMS iTutor jsme získali výkonný nástroj, který nám umožňuje přinášet zaměstnancům moderní vzdělávací kurzy a zároveň efektivně řídit organizaci prezenčních školení. Kontis s.r.o. dokáže velmi pružně reagovat a nabízet řešení přesně na míru našim požadavkům.

Richard Köhler, HR Specialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerční banka hledala systém, který by umožnil nasazení elektronického testování v oblastech, kde není nezbytné prezenční školení a kde je třeba v krátkém čase proškolit maximální počet zaměstnanců. Při výběru dodavatele byl kladen důraz i na profesionalitu a kvalitu nabízených služeb, aby aplikace byla uživatelsky i administrátorsky „user-friendly“. Tyto požadavky nejlépe pokryla společnost Kontis s produktem iTutor.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Společnosti Kontis se podařilo plně splnit naše vysoké požadavky na e-learningové vzdělávání a naše pokračující spolupráce a rozšiřování řešení do dalších zemí je toho nejlepším důkazem.

Petra Růžičková, Specialista vzdělávání, T-Mobile

LMS iTutor přinesl do naší společnosti nový směr v řízení vzdělávání. Elearningové kurzy výrazně přispívají ke zkvalitnění znalostí našich zaměstnanců, což je pro udržení postavení na trhu v našem oboru zcela nezbytné.

Lucie Grusová, manažer interní komunikace, DATART International,a.s.

Více v referencích

Vzdělávání

e-learning

Moduly LMS iTutor
iTutor je výkonný řídící systém vzdělávání (LMS) implementující nejnovější trendy v e-learningu. Interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, personalizace, sociální spolupráce, gamifikace a mnoho dalších funkcionalit umožní vašim studentům se efektivně vzdělávat, profesně růst a dělat svoji práci lépe.
 • plná podpora standardů SCORM i AICC
 • distribuce interaktivního, poutavého a personalizovaného vzdělávacího obsahu na jakékoliv zařízení studentů, na desktop, tablety, mobily.
 • adaptační a tréninkové plány, vizualizace priorit, blended learning pro plně personifikované učení
 • sociální skupiny a komunikační kanály pro propojení a spolupráci studentů, školitelů a manažerů
 • automatické testování, lektory vyhodnocované testy, dotazníky, testy s dohledem na učebnách
 • certifikace, automatizace, notifikace, reporting, analýzy a mnoho dalšího

České dráhy pomocí iTutor LMS školí a testují desítky tisíc svých zaměstnanců v oblastech povinných pro tuto firmu ze zákonu o drahách.

 

Volkswagen Financial Services využívá adaptační a tréninkové plány ke kompletnímu proškolení všech prodejců své dealerské sítě.

 

Řízení firemního vzdělávání

Moduly LMS iTutor
S iTutor si vybudujete rozsáhlý on-line katalog vámi nabízených interních i externích kurzů a e-kurzů, naplánujete a zorganizujete vzdělávací akce, vyhodnotíte jejich úspěšnost, a budete efektivně řídit rozpočty a zdroje vzdělávání.
 • multimediální katalog externích i interních kurzů, kombinující nabídku učebnového a e-learningového vzdělávání
 • personifikovaná nabídka, individuální rozvojové plány
 • registrační a nominační procesy, žádosti o nové kurzy, víceúrovňové schvalování hlídající rozpočty a zdroje
 • podpora celého procesu od požadavku na vzdělávací akci, přes schválení, zorganizování účastníků, zdrojů i poskytovatelů, až po vyhodnocení úspěšnosti
 • knihovna, rezervace a zápůjčky fyzických výukových materiálů
 • nástroje pro budování a řízení firemní vzdělávací akademie, předměty, semestry, zkoušky, certifikace…

Zaměstnanci O2 mají v iTutor dostupný centrální katalog vzdělávání, ke kterému přistupují ze svých mobilních telefonů.

 

ČEZ používá multimediální katalog na spolupráci se svými partnery při organizaci vzdělávacích akcí.

 

Více v referencích

e-kurzy

Nabízíme desítky hotových interaktivních multimediálních e-kurzů naší výroby či od výrobců z naší partnerské sítě. Do iTutor lze importovat jakékoliv e-kurzy splňující standardy AICC či SCORM, i kurzy nesplňující tyto standardy.

Vyrobíme Vám jakýkoliv e-kurz na klíč, již jsme vyvinuli více než 400 takových kurzů pro desítky našich spokojených zákazníků. Tyto kurzy si můžete dále rozvíjet a modifikovat v iTutor.

iTutor má profesionální týmové vývojové prostředí pro rychlý vývoj e-kurzů vlastními silami. Bez znalosti programování či HTML můžete plně převzít kontrolu nad tvorbou multimediálních a interaktivních kurzů

 • tvorba SCORM či AICC kurzů z předpřipravených vzorů
 • import PowerPoint prezentací a jejich převod na interaktivní kurzy
 • intuitivní skládání kurzů z textů, tlačítek, obrázků, otázek, animací, videí, či zvuků, průvodci pro tvorbu interakcí
 • ukládání kurzu i jeho částí v databázi, sdílení částí kurzu s jinými vývojáři a jejich znovu-používání v jiných kurzech
Ukázky kurzů na klíč
Ukázka videokurzu ČSOB
ČSOB - Zpětná vazba
Ukázka kurzu ČEZ
ČEZ - Řízení kvality
Ukázka kurzu Systém energetického manažérstva
United States Steel Corp. - EMS
Ukázka kurzu Linet
Linet Latera

V Linet školí v námi vyvinutých kurzech Latera či Elgenza Smart, lokalizovaných do mnoha jazyků

 

Pro Komerční banku jsme vyvinuli kurz Hospodářská soutěž či Odborná zkouška pojišťovacích zprostředkovatelů

 

Více v referencích

Řízení výkonu

Cíle

Moduly LMS iTutor
S iTutor efektivně nastavíte individuální cíle zaměstnanců, které korespondují s manažerskými cíli a se strategickými cíli firmy. Budete účinně měřit plnění těchto cílů, dávat zpětnou vazbu zaměstnancům o jejich výkonnosti a na základě výkonnosti je odměňovat.
 • definice strategických cílů firmy, jejich rozpad na jednotlivé části firmy, oddělení, až na konkrétní zaměstnance
 • plánování hodnocení cílů, podpora fází pro definice cílů a pro n-kroků hodnocení jejich plnění manažerem i zaměstnancem
 • provádění hodnocení cílů, výpočty výkonnosti, automatické notifikace na jednotlivé hodnotící fáze
 • propojení s odměňováním, proces výpočtu bonusů a odměn

Jan Becher využívá iTutor pro plánování a hodnocení cílů svých zaměstnanců.

 

Poštová banka řídí cíle všech svých zaměstnanců v iTutor.

 

Více v referencích

Kvalifikace

Moduly LMS iTutor
Pro denní chod firmy i pro plnění dlouhodobých strategických cílů je potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Kvalifikační model firmy a pravidla plnění kvalifikací v iTutor zajistí, že všichni zaměstnanci absolvují zákonem povinné i firmou předepsané školení pro svojí pracovní pozici, a splní i všechny další náležitosti potřebné pro výkon své práce, jako jsou např. zdravotní prohlídky, či dosažená úroveň vzdělání. iTutor zautomatizuje pravidelné obnovování takto nastavených kvalifikací pro všechny zaměstnance.
 • definice kvalifikací a jejich přiřazování na pracovní pozice
 • komplexní pravidla plnění kvalifikací absolvováním kurzů, vyšetření, testů či studia ve firemní akademii
 • certifikace, automatizace obnovování kvalifikací

ČEZ využívá iTutor pro plnění a kontrolu kvalifikací všech svých zaměstnanců.

 

Česká pošta řídí kvalifikace všech svých zaměstnanců v iTutor.

 

Více v referencích

Řízení talentu

Kompetence

Moduly LMS iTutor
Kompetenční model firmy a proces hodnocení kompetencí v iTutor pomáhá identifikovat talenty pro klíčové pozice, umožňuje manažerům společně se zaměstnanci účinně budovat osobní rozvojové plány a pomáhá zaměstnancům plně využít jejich potenciálu. Díky iTutor zaměstnanci mají pro svoji činnost odpovídající kompetence, a jsou proto ve své pracovní činnosti úspěšní.
 • kompetenční model firmy, definice stupnic, hodnotících kritérií, přidělování kompetencí požadované úrovně na pracovní pozice
 • plánování a realizace hodnocení kompetencí manažerem a zaměstnancem
 • plánování vzdělávání pro rozvoj požadovaných kompetencí dle aktuálních výsledků

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. hodnotí kompetence svých zaměstnanců pomocí iTutor.

 

ČSOB Leasing využívá iTutor k zajištění řízení vzdělávání a hodnocení kompetencí zaměstnanců.

 

Více v referencích

360 Zpětná vazba

Moduly LMS iTutor
360 Zpětná vazba v iTutor umožní vašim zaměstnancům získat nový náhled na své kompetence a schopnosti z pohledu jejich kolegů, nadřízených, podřízených, partnerů či zákazníků. Ukáže jim příležitosti pro rozvoj svých kompetencí, potřebných pro úspěšné zvládání práce.
 • použití kompetencí z kompetenčního modelu firmy či definice nových kompetencí
 • snadné určení hodnocených i hodnotitelů z organizačního modelu firmy
 • schvalování hodnotitelů, externí hodnotitelé
 • plánování a časování jednotlivých fází hodnotícího procesu
 • opakované hodnocení, šablony hodnocení pro znovu-použití
 • automatizované výstupní zprávy a reporty


Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. používá 360-zpětnou vazbu pro hodnocení svých lidí.

 

ČSOB Leasing umožňuje svým zaměstnancům získat zpětnou vazbu na své kompetence pomocí iTutor 360-zpětné vazby.

 

Více v referencích
Nahoru